Siirry sisältöön

TALO MAALTA -PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste Talo maalta -palvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Miten sivustolla käytetään evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan
 • Miten tiedot suojataan
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Tämän tietosuojaselosteen tarkoittamassa henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä on:

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Osoite: Simonkatu 6, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0215194-5
Yhteyshenkilö: Janne Tyynismaa, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mtk.fi
Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava(at)mtk.fi

2. Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • käyttäjän yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
 • ilmoitustiedot, kuten kohteen postinumero ja kuvat
 • kiinnostustiedot, kuten ilmoitusten tykkäykset
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet
 • lupatiedot, kuten henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • verkkosivuston käyttötiedot, kuten automaattisesti kerätyt lokitiedot

Saamme tiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi rekisteröitymisen yhteydessä. Tietoja voi kertyä myös palvelun käytön yhteydessä.

3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun toimittaminen ja asiakassuhteen hallinta: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet kanssasi. Emme voi toimittaa palvelua tai pitää yhteyttä sinuun sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä.
 • Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.
 • Tietoturvan varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen: Käsittelemme tietoja tietoturvan varmistamiseen. Jou­dumme myös ajoit­tain käyt­tä­mään tie­toja väärin­käy­tös­ten estä­mi­seen ja tut­ki­mi­seen. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Palvelukehitys: Voimme kehittää palvelua edelleen verkkosivuston kävijätietojen perusteella. Pyrimme käsittelemään tietoja niin, ettei rekisteröity ole niistä tunnistettavissa. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tyypillisesti säilytämme henkilötietojasi 24 kuukautta viimeisimmästä kirjautumisesta digitaaliselle tilille, jonka jälkeen kehotamme sinua kirjautumaan uudelleen palveluun. Jos et pyynnöistä huolimatta kirjaudu palveluun, poistamme käyttäjätilisi ja siihen liittyvät tiedot.

Huomioithan, että voimme säilyttää tietojasi, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua kirjautumaan käyttäjätilillesi taikka olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettemme anna tietoja muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

6. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos poikkeuksellisesti siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten lähtökohtaisesti muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

 • Muut palvelun käyttäjät: Jos talon omistaja ja talosta haaveileva ovat molemmat ilmoittaneet kiinnostuksensa tietyn ilmoitetun kohteen osalta, luovutamme sähköpostiosoitteesi toiselle käyttäjälle, jotta voitte aloittaa keskustelun kohteen vuokraamisesta.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Suostumus: Voimme suostumuksellasi luovuttaa henkilötietojasi valikoiduille kumppaneillemme.

7. Käytetäänkö palvelussa evästeitä?

Voimme käyttää evästeitä esimerkiksi kirjautumisen muistamiseen. Nämä evästeet ovat välttämättömiä palvelun käyttämiseksi.

Palveluun voidaan upottaa YouTube tai Vimeo -videoita. Painamalla videon aloituspainiketta annat suostumuksesi sisällön esittämiseen ja evästeiden asettamiseen kolmannen osapuolen, kuten Googlen tai Vimeon, palvelimilta niiden ehtojen mukaisesti. Evästeiden avulla seurataan katselutilastoja ja annetaan yksilöllinen tunniste käyttämällesi laitteelle, jolloin videon näyttävä kolmas osapuoli voi tunnistaa päätelaitteesi. Google ja Vimeo voivat käyttää evästeiden avulla kerättyjä tietoja omiin tarkoituksiinsa evästekäytäntöjensä mukaisesti, kuten mainosten kohdentamiseksi sekä tuotekehitystä ja analytiikkaa varten. Voit vaikuttaa evästeiden käyttöön Googlen (https://adssettings.google.com) tai Vimeon (https://vimeo.com/cookie_policy) palveluissa sekä tyhjentää evästeet, kun lopetat palvelun käytön.

Lisäksi käytämme verkkopalvelun käytön tilastointiin Matomo-verkkoanalytiikkaa. Keräämme tietoa siitä, kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä, millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty, mistä verkko-osoitteesta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle ja millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet. Käyttäjän päätelaitteelle ei aseteta evästeitä ja IP-osoite anonymisoidaan. Näitä tilastotietoja ei voi yhdistää yksittäiseen rekisteröityyn. Matomo on asennettu samalle palvelimelle kuin sivusto, jolloin data on vain rekisterinpitäjän hallussa.

8. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu palvelun lanseerauksen yhteydessä 18.4.2023.