Ohjeita käyttöoikeussopimuksen tekemiseen

1. Kirjallinen sopimus

a) Myös suullisesti sovitut asiat kannattaa dokumentoida esim. sähköpostivahvistuksella.

2. Valokuvaus ja muu dokumentointi sopimuksen alussa ja lopussa

a) Kuvat varmaan talteen (ei vain puhelimen muistiin)

3. Kuka on vuokralainen

a) Voiko vuokralainen vaihtua, voiko vuokralaisia tulla lisää, voiko vuokralaisten määrä vähentyä

4. Tarkista henkilöllisyys ja luottotiedot

5. Vuokravakuus

6. Huoltokirja ja huoltokalenterin laadinta

Tarvittaessa esimerkiksi rakennusten kuntoarvioita tekevän asiantuntijan kanssa. 

7. Kerro avoimesti tiedot vuokrattavasta kohteesta

8. Kysy, mikä on vuokralaisen kokemus on omakotitalossa asumisesta

9. Näytä dokumentit energiankulutuksesta ja käytöstä

10. Juomavesi omasta kaivosta, mitä sen laadusta tiedetään

11. Jätevesijärjestelmä oma vai kunnan viemäri

a) Vaatiiko huoltoa, milloin tyhjennetään

12. Mittarien lukeminen

a) Onko mittauksen piirissä vuokranantajan käyttöön jääviä tiloja /Alamittauksen järjestäminen

13. Uuden sähkösopimuksen tekeminen

14. Öljylämmitys, Pitääkö vuokralaisen täyttää säiliö, kun sopimus päättyy

15. Jätehuolto

16. Tienhoitomaksut

Monet saattavat harkita kotitalonsa vuokraamista esimerkiksi kesällä erilaisten tapahtumien kävijöille. Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa tiedotteessaan, että omakotitalon vuokraukseen sovelletaan samoja pelisääntöjä kuin muidenkin asuinhuoneistojen vuokraukseen. Järjestön mukaan omakotitalon vuokraamista pelätään, koska talon huoltotoimien ja pihanhoidon luullaan jäävän hoitamatta.

Suomen Vuokranantajat ry:n lakimies Tiia Tukiainen kertoo, mitä omakotitalon vuokrauksessa tulisi erityisesti ottaa huomioon.

Omakotitalon kunnossapitoon liittyy monia säännöllisiä ylläpitotöitä nuohouksesta rännien ja hajulukkojen puhdistukseen. Siinä missä asunto-osakeyhtiössä tällaiset työt kuuluvat yhtiön vastuulle, omakotitalossa ne ovat omistajan harteilla, ellei muuta sovita. Jos siis vastuuta omakotitalon kunnossapidosta halutaan siirtää vuokralaiselle, täytyy kunnossapitotöiden vastuutahosta ja niistä aiheutuvista kustannuksista sopia jo vuokrasopimuksessa. Tukiainen vinkkaa, että mitä vähemmän vuokralaisella on kokemusta omakotitaloon liittyvistä huoltotöistä, sitä yksityiskohtaisemmin vuokranantajan kannattaa käydä asiat läpi töihin liittyvästä välineistöstä lähtien.

Omakotitalon lämmityskustannukset kylmillä talvipakkasilla tai pitkien suihkujen aiheuttaman vesilaskun suuruus saattaa tulla monelle yllätyksenä. Vuokrasopimuksessa onkin Tiia Tukiaisen mukaan tärkeää sopia selvästi siitä, kuka vastaa lämmityksestä, vedestä ja sähköstä aiheutuvista kustannuksista. Jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään, vuokranantajan on hyvä kertoa vuokralaiselle, millaisia nämä kustannukset tyypillisesti ovat. Jos vuokralaisen sovitaan maksavan esimerkiksi sähköstä tai vedestä suoraan palvelua tarjoavalle yritykselle, kannattaa myös selvittää näitä tarjoavien tahojen ehdot silloin, jos laskut jäävät maksamatta. Suomen Vuokranantajat huomauttaa, että liittymäsopimusten ehtojen mukaan kiinteistön omistaja saattaa joutua tällaisissa tilanteissa maksumieheksi.

Omakotitaloon kuuluu usein piha nurmikkoineen ja istutuksineen. Jotta piha ja sen kasvit kukoistaisivat myös vuokrasuhteen aikana, kannattaa pihan kunnossapidosta ja huoltotöistä sopia kirjallisesti. Jos piha-alueella on erityistä hoitoa vaativia istutuksia, on vuokranantajan hyvä ohjeistaa vuokralaista niiden hoidosta.

Erityisesti silloin, jos omakotitaloa on tarkoitus vuokrata kesälomaa kauemmin, kannattaa vuokrasopimuksessa sopia myös talvikunnossapidosta. Vuokrasopimuksessa on siis hyvä sopia, kuka vastaa talvella lumitöistä ja liukkauden torjunnasta omakotitalon pihalla. Lisäksi on hyvä sopia katon lumikuorman tarkkailusta ja siitä, kuka vastaa tarvittaessa lumen pudottamisesta katolta.Suomen Vuokranantajat korostaa, että vuokrasopimus hyvä yrittää pitää mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena. Pitkät ja monimutkaiset sopimusehdot lisäävät nimittäin riskiä siitä, että tärkeät asiat jäävät ymmärtämättä. Toisaalta monimutkaiset ehdot voivat johtaa myös siihen, että sopimuksen ehdot ovat keskenään ristiriitaisia. Vuokranantajan kannattaa myös käydä sopimuksen sisältö ja sen keskeiset ehdot läpi vuokralaisen kanssa vielä erikseen.

Lataa tästä käyttöoikeussopimuksen malli käyttöösi.

Talo Maalta

Talo maalta -palvelu yhdistää maallemuutosta haaveilevat ja tyhjillään olevien kiinteistöjen omistajat. Pidetään maaseutu yhdessä elinvoimaisena!

Lue myös