Ohjeita vuokrasopimuksen tekemiseen

Asunnon vuokrasopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti. Myös siinä tapauksessa, että asunto annetaan käyttöön lyhyemmäksi ajaksi. Kirjallinen sopimus on molempien osapuolten turvana myös siinä tilanteessa, että molemmat osapuolet ovat toisilleen tuttuja.

Erityisen tärkeää asioista sopiminen on niissä tilanteissa, joissa asunnosta ei makseta rahallista vastiketta vaan vuokralainen ottaa hoidettavakseen joitakin tavallisissa sopimuksissa vuokranantajalle kuuluvista velvoitteista. Tällaisesta sopimuksesta näillä nettisivuilla käytetään nimitystä käyttöoikeussopimus. Sitä varten on laadittu erillinen sopimusmalli. Tässä käsitellään sopimusta, josta maksetaan rahallinen korvaus vuokranantajalle kuukausittain.

Vuokrasopimuksen laatimisessa ei kannata kiirehtiä. Se tulee laatia kirjallisesti ja pienetkin yksityiskohdat kannattaa laittaa paperille. Tämän linkin kautta pääset malliasiakirjaan, jonka pohjalta voit laatia vuokrasopimuksen.

Kun vuokrauksen kohteena on kiinteistö, tärkeä keskustelun kohde on kiinteistön huoltokirja. Jos rakennus on
ollut pitkään asumattomana, kannattaa harkita myös kuntoarvion teettämistä rakennuksesta. Kuntoarvion perusteella saa arvokasta tietoa huoltokirjan laatimista varten.

Huoltokirjan pohjalta kannattaa laatia vastuunjakotaulukko. Riippumatta siitä, mitä sovitte, vuokranantaja vastaa aina siitä, että asunto soveltuu asumiskäyttöön.

Jos rakennuksessa on tiedossa vikoja, niistä on syytä kertoa avoimesti. Jos vuokranantaja vastaa niiden korjaamisesta, toimenpiteille on tärkeää sopia aikataulu. Milloin korjauksia saa tulla tekemään ja milloin korjausten pitäisi olla valmiita. Jos korjausten tekemisestä vastaa vuokralainen, on tärkeää sopia vuokranantajan oikeudesta valvoa töiden etenemistä.

Kaikkia vikoja ei ole tarpeen korjata. Silti ne on hyvä dokumentoida siinä vaiheessa, kun asunto luovutetaan vuokralaiselle. Sillä tavalla voidaan välttää erimielisyyksiä, kun sopimus päättyy. Dokumentoinnissa kannattaa käyttää kameraa. Valokuvat ja videot kannattaa laittaa talteen muuallekin kuin puhelimen muistiin.

Erityisen tärkeää on sopia siitä, mitä vuokraan sisältyy. Kuka tekee sähkösopimuksen, onko kiinteistöllä nettiliittymä, mistä vesi tulee, kuka vastaa jätevesien huollosta jne. Tärkeää on käydä myös keskustelua siitä, mihin kiinteistöä saa käyttää.

Jos rakennuksiin jää vuokranantajan irtainta omaisuutta, ne on tärkeää dokumentoida samalla tavalla kuin kiinteistöt.

Sopimusta laadittaessa on syytä aina tarkastaa seuraavat asiat

1. Kiinteistön tarkka yksilöinti. Mitä aluetta ja tiloja vuokrasopimus koskee?

2. Vuokran määrä

3. Mitä vuokraan sisältyy?

4. Vuokravakuudet

5. Huolto- ja kunnossapitotoimet

6. Tarkastuskäynnit

7. Kohteen kunto, kun asunto luovutetaan vuokralaiselle

8. Kunnossapitotoimiin liittyvät luvat ja vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus

9. Sanktiot velvoitteiden laiminlyönnistä.

Lataa tästä vuokrasopimusmalli käyttöösi.